Spevácky mládežnícky zbor

Spevácky mládežnícky zbor vo Hvozdnici vznikol v roku 1988 pod vedením Evky Minárikovej, za pôsobenia veľadôstojného pána farára Pavla Gavendu. Mladí sa stretávali každú sobotu na skúškach pri kaplnke a svojím spevom obohacovali sv. omše.
Postupom času sa v zbore vystriedali viacerí mladí ľudia, ktorí radi spievajú pre Boha i pre ľudí. Po Evke Minárikovej vedúcu pozíciu prevzala Veronika Čupcová, Silvo Bachorík, Hanka Šimúnová, Vladko Kolek s Veronikou Králikovou, Janka Labajová a v súčasnosti chrámový zbor vedie Jarmila Jánošíková, ktorá okrem mládežníckeho vedie aj detský spevácky zbor.
Okrem spievania piesní na sv. omšiach mladí vystupovali aj na festivale gospelovej hudby v Lednických Rovniach v roku 2006, na koncertoch, ktoré poriadajú vo svojom okolí. Počas pôstneho obdobia si pripravia krížové cesty pre mládež, ale i mariánske akadémie počas mesiaca máj.
Spevácky zbor sa na skúške stretáva každú sobotu o 18:00. Sklady, ktoré nacvičuje sú väčšinou viachlasné. Zbor je zmiešaný.
Detský spevácky zbor sa na skúške stretáva každú nedeľu o 13:30. Detský zbor obohacuje svojim spevom detské omše, ktoré sú každý druhý piatok.