Aktuality

Predvianočné upratovanie 2019

2. decembra 2019

Obec Hvozdnica oznamuje občanom, že vo štvrtok  05. 12. 2019 sa uskutoční v obci jesenné upratovanie. Veľkokapacitné kontajnery sú pristavené na troch obvyklých miestach: 1.- pri dolnej bytovke 2.- pod cintorínom 3.- pod Turniskami Žiadame občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov ukladali hlavne veľkorozmerný komunálny odpad /skrine, stoly, WC misy, okenné rámy bez sklenej výplne, kočiare […]

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 6.12.2019

2. decembra 2019

Obecný úrad Hvozdnica a Centrum voľného času Vám srdečne oznamujú, že: Mikuláš zavíta do Hvozdnice …  🙂 dňa: 6.12.2019 (piatok), o 16.00 hod. v kultúrnom dome Hvozdnica. Rodičia môžu prihlásiť deti v kancelárii CVČ Hvozdnica do 3.12.2019. (5€/ks) Mikulas_plagat 2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

10. novembra 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Dokumenty súvisiace s voľbami sú dostupné na stránke obce v časti Samostráva/Voľby/Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. […]

UPOZORNENIE !!!

21. októbra 2019

Pri príležitosti pamiatky zosnulých, a tým spojené čistenie hrobových miest, bude v pondelok 21.10.2019 pri cintoríne pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý je určený len pre odpad z hrobových miest. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali domáci komunálny odpad, drobný stavebný odpad, popol, konáre a iné. Veľkokapacitný kontajner je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade porušenia tohto nariadenia budú občania riešení pokutou v zmysle […]

Zber elektroodpadu 3.10.2019

2. októbra 2019

Obecný úrad Hvozdnica oznamuje že vo štvrtok 3.10.2019 bude v obci prebiehať zber nepotrebných elektrozariadení. Zberová spoločnosť bude odpad zbierať po obci, to znamená, že občania zariadenia vyložia pred bránu-nebudú ho voziť pred obecný úrad. Upozorňujeme občanov, že zber bude od 8:00 hod. ráno a pracovníci sa dodatočne nebudú vracať k domom. Za pochopenie ďakujeme.

Dôležitý oznam!

1. augusta 2019

Na základe zvýšenia poplatkov za skládkovné zo strany zazmluvnenej spoločnosti T+T, a.s. Žilina Obec Hvozdnica musela pristúpiť k úprave zberu odpadu nasledovne: a) zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať 3x ročne a termíny (po dohode so zberovou spoločnosťou) budú ako vždy včas zverejnené na stránke obce a aj prostredníctvom rozhlasu. b) zber elektroodpadu bude prebiehať 2x ročne (jar a jeseň). […]