Aktuality

UPOZORNENIE !!!

21. októbra 2019

Pri príležitosti pamiatky zosnulých, a tým spojené čistenie hrobových miest, bude v pondelok 21.10.2019 pri cintoríne pristavený veľkokapacitný kontajner, ktorý je určený len pre odpad z hrobových miest. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali domáci komunálny odpad, drobný stavebný odpad, popol, konáre a iné. Veľkokapacitný kontajner je monitorovaný kamerovým systémom a v prípade porušenia tohto nariadenia budú občania riešení pokutou v zmysle […]

Zber elektroodpadu 3.10.2019

2. októbra 2019

Obecný úrad Hvozdnica oznamuje že vo štvrtok 3.10.2019 bude v obci prebiehať zber nepotrebných elektrozariadení. Zberová spoločnosť bude odpad zbierať po obci, to znamená, že občania zariadenia vyložia pred bránu-nebudú ho voziť pred obecný úrad. Upozorňujeme občanov, že zber bude od 8:00 hod. ráno a pracovníci sa dodatočne nebudú vracať k domom. Za pochopenie ďakujeme.

Dôležitý oznam!

1. augusta 2019

Na základe zvýšenia poplatkov za skládkovné zo strany zazmluvnenej spoločnosti T+T, a.s. Žilina Obec Hvozdnica musela pristúpiť k úprave zberu odpadu nasledovne: a) zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať 3x ročne a termíny (po dohode so zberovou spoločnosťou) budú ako vždy včas zverejnené na stránke obce a aj prostredníctvom rozhlasu. b) zber elektroodpadu bude prebiehať 2x ročne (jar a jeseň). […]

Zrušenie pošty v obci od 1.9.2019

3. júla 2019

Oznamujeme občanom,  že  na  základe  rozhodnutia Slovenskej pošty, a.s.  zo dňa 17. 06. 2019 sa v našej obci ZRUŠÍ pobočka Slovenskej pošty s platnosťou od 01.09.2019! Univerzálna služba pre obec Hvozdnica bude aj po zrušení pošty zabezpečovaná v zmysle Požiadaviek nástupníckou Poštou Štiavnik, vzdialenou od obce Hvozdnica cca 4,5 km. Doručovanie listových zásielok a balíkov bude zabezpečené dodacou Poštou […]

Deň matiek – 9.5.2019

7. mája 2019

ZŠ s MŠ Hvozdnica v spolupráci s CVČ a Obecným úradom Hvozdnica pozývajú všetky mamičky a babičky osláviť Deň matiek  dňa 09.05.2019,t.j. vo štvrtok o 16.00 hod.v kultúrnom dome. Pripravený je pre vás bohatý kultúrny program a malý darček. Tešíme sa na vašu účasť!