Školstvo

Základná škola vo Hvozdnici je určená pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. V budove základnej školy sa nachádza aj škôlka pre deti v predškolskom veku. V poslednom čase budova školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou, čím sa pre žiakov vytvorilo nadštandardné prostredie. Žiaci majú k dispozícií modernú počítačovú učebnu s internetom, telocvičňu alebo školu v prírode, ktorá sa nachádza v záhrade areálu školy. Učitelský zbor základnej školy spolu so žiakmi sa veľmi aktívne podieľajú na kultúrnom živote v obci. Organizujú rôzne podujatia – stretnutie s Mikulášom, Fašiangový karneval, oslava Dňa matiek, Deň detí. súčasným riaditeľom ZŠ Hvozdnica je Mgr. Anton Gabriel.

e-mail: skola@zshvozdnica.sk
web: www.zshvozdnica.sk