Centrum voľného času

CVČ Hvozdnica

Centrum voľného času bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené od 1.januára 2011. Svoju činnosti však začalo na základe vydania  Zriaďovacej listiny Obecným úradom Hvozdnica, od 13.6.2011. Predmetom jeho činnosti je výchovno – vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí a mládeže vo voľnom čase. Pre deti a mládež sa snažíme vytvoriť záujmové útvary v oblasti  jazykov, kultúry, športu, prírodných a spoločenských vied.

Svoju činnosti prezentujeme aj na verejnosti, ako je organizovanie  rôznych kultúrnych podujatí, , súťaž futbalistov, výstavy a zábavno súťažné podujatia nielen pre členov CVČ,  ale aj nečlenov .

Riaditeľ :      Mgr. Anna Mináriková

mobil: +421 (0) 915 118 146

e-mail: cvc@hvozdnica.sk