Samospráva

Starosta:
Ing. Martin Šimún

Poslanci:
Kamila Rumanová
Ing. Martin Radvan
Bc. Michal Chlebina
Mgr. Peter Cedzo
Ing. Filip Pastorek, PhD.
Ing. Miroslav Minárik, PhD.
Viktor Gajdoš

Sekretariát:
Ing. Anna Jakubíková

Katarína Kameniarová

Božena Kolková

Spoločný stavebný úrad:

Ing. Miroslava Kubáňová

Hlavný kontrolór obce:

Bc. Jozefína Šipková