Úradná tabuľa

2. balík inflačnej pomoci

16. novembra 2022

Nariadenie č. 103 s účinnosťou od 29.10.2022 – o príspevky  je potrebné žiadať, vyplatia sa na základe žiadosti žiadosť je možné podať osobne, poštou, e-mailom žiadosť musí byť podaná najneskôr do 31.12.2022, na neskôr podané žiadosti sa neprihliada a nevydáva sa k nim žiadne oznámenie nárok má FO s trvalým alebo prechodným pobytom v SR – t.j. nie pre odídencov o splnení/nesplnené […]