Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – SODB2021

3. februára 2021

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si vás informovať, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov  realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania, tzn.  od  15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Vláda SR 20. 1. 2021 rozhodla o zmene zákona o sčítaní z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie, podľa […]

Tašky s kalendárom a malou pozornosťou pre dôchodcov

8. januára 2021

Vážení občania, obecný úrad vám oznamuje, že z dôvodu momentálnej situácie a z toho vyplývajúcich obmedzení úradných hodín si starobní dôchodci prípadne ich rodinní príslušníci môžu tašky s kalendárom a malou pozornosťou vyzdvihnúť pri okienku na obecnom úrade po ceste od lekára, do alebo z potravín, prípadne po ceste do/z práce medzi 8 – 12 […]

Voľba prísediacich pre Okresný súd Žilina

8. januára 2021

Obec Hvozdnica na základe žiadosti Okresného súdu Žilina oznamuje občanom, že je opakovane vyhlásená voľba prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2021-2024, ktorí budú zasadať len v trestných senátoch. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý: a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý, […]

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov!

17. decembra 2020

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. Viac nájdete tu: […]

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov!!!

15. decembra 2020

Vývozca komunálneho odpadu, Obec Štiavnik, oznamuje občanom, že z dôvodu vianočných sviatkov sa najbližší vývoz uskutoční už tento štvrtok 17. 12. 2020 a nasledovný bude stredu 30. 12.2020. Popolnice treba vyložiť pred bránu najneskôd do 7 hod. ráno. Za porozumenie ďakujeme.

Vianočné upratovanie 17.12.2020

15. decembra 2020

Obec Hvozdnica oznamuje občanom, že vo štvrtok 17. 12. 2020 sa uskutoční v obci zber veľkoobjemného odpadu. Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené na troch obvyklých miestach: 1.- pri dolnej bytovke 2.- pod cintorínom 3.- pod Turniskami Žiadame občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov ukladali hlavne veľkorozmerný komunálny odpad /skrine, stoly, WC misy, okenné rámy bez sklenej výplne, kočiare […]