Futbal

V roku 2013 sa v obci obnovila činnosť futbalového klubu TJ Hvozdnica po viac ako 10 ročnej prestávke pod vedením Stanislava Minárika a Tomáša Radvana. Klub momentálne zastrešuje približne 60 členov v troch vekových kategóriách vedených v Oblastnom futbalovom zväze Žilina.

  • žiaci II. trieda skupina B
  • dorast – II.trieda, skupina B
  • dospelý – II. Trieda

Za najväčší úspech v priebehu krátkeho fungovania pokladajú postup v kategórií dospelých z III.B triedy do vyššej II. triedy OFZ Žilina.

Klub úzko spolupracuje s Obecným úradom vo Hvozdnici, s CVČ Hvozdnica a stavebnou firmou Cedzo Peter.

Okrem futbalových stretnutí TJ Hvozdnica pravidelne organizuje v novo zrekonštruovanom areáli futbalového ihriska HODOVÚ ZÁBAVU a taktiež má za sebou 2. ročník FUTBALOVÉHO PLESU, ktorý sa koná pravidelne v kultúrnom dome vo Hvozdnici.

Obec futbalom ožila, ako to bolo v minulosti a dáva to poznať svojou vysokou účasťou na futbalových stretnutiach či na domácom alebo súperovom ihrisku.

Kontaktné údaje:

Stanislav Minárik       mobil: +421 (0)907 111 705

Ing. Tomáš Radvan   mobil: +421 (0)902 986 508

e-mail: tjhvozdnica@gmail.com

web:https://www.facebook.com/tjhvozdnica?fref=ts