Divadlo

Vedúci: Mgr. Anna Mináriková
e-mail: cvc@hvozdnica.sk

História divadla vo Hvozdnici siaha do dávnej minulosti, keď osvetu a kultúru šírili učitelia a nacvičovali divadlá s deťmi a mládežou.V súčasnosti pôsobia v našej obci dva divadelné súbory, a to : Záškoláci a Snežienky, ktoré vedie Anna Mináriková . Pracujú pod Súkromným centrom voľného času.
Divadelný súbor Záškoláci sa vyformoval v roku 1999 z už existujúceho detského divadla. Pravidelne sa zúčastňuje okresných divadelných prehliadok Divadelná detská Žilina. V roku 1999 získal hlavnú cenu za herecký výkon Filip Pastorek a Lucia Majštiníková. V roku 2003 sme odbornou porotou boli doporučení na divadelný festival Gorazdov Močenok pri Nitre, hrou Ako bolo na počiatku. Na tomto festivale sme sa zúčastnili viackrát. V divadelných dielňach si osvojovali divadelný kumšt a nacvičili scénku s ktorou sa predstavili širokej verejnosti. Nacvičili sme tieto divadelné hry:

  • Soľ nad zlato,
  • Spievanky,spievanky,
  • Olenivom kráľovi,
  • Zbojnícka princezná,
  • Neberte nám Šperglovku,
  • Miesto pod krížom.

Detský divadelný súbor Snežienky vznikol v roku 2004 a taktiež sa pravidelne zúčastňuje okresných divadelných prehliadok. V roku 2007 vyhral postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný Medveď. Andrejka Kurotová dostala cenu a diplom za herecký výkon a Anna Mináriková cenu a diplom za réžiu a úpravu hry.
Obidva súbory pravidelne nacvičujú vianočné scénky, zúčastňujú sa na programe Stretnutie s Mikulášom, Deň matiek,Deň detí.