Javornícke ozveny

Festival folklórnych skupín z dolných Javorníkov

Dramaturg: Juraj Jakubík
Web: javornicke-ozveny.hvozdnica.sk/

Cieľom festivalu je udržiavanie a rozvíjanie svojráznej ľudovej kultúry v oblasti Javorníkov so zameraním na bohaté piesňové dedičstvo.
Oblasť Javorníkov je pozoruhodná z národopisného hľadiska, keďže mnohé znaky nasvedčujú tomu, že tu ide o mikroregión, v ktorom sa zachovalo veľa spoločných javov v oblasti ľudovej kultúry. Potvrdzuje to aj česká etnografka Alena Plessingerová, ktorá tu v minulosti uskutočnila podrobný výskum ľudovej architektúry a bývania. Spoločné znaky sa neodrážajú len v oblasti hmotnej kultúry, ale i v duchovnej (nárečie, zvyky, povery a najmä piesne). Preto sa zrodila myšlienka uskutočniť toto podujatie, aby tunajšie folklórne skupiny mali možnosť prezentácie a lepšieho spoznania sa navzájom medzi sebou.

Jednotlivé ročníky festivalu sú zamerané na určitú tému, ktorá je prezentovaná v dvoch programových blokoch: 1.- piesne, 2.- scénické pásma a muziky. Festival sa končí ľudovou zábavou.