Javnorníček

Janorníček je detský folklórny súbor a folklórna skupina

Vedúci: Anna a Juraj Jakubíkovci
Web: www.javornicek.sk
e-mail: javornicek@hvozdnica.sk

Javorníček vznikol v roku 1996 z detí účinkujúcich vo FSk Štiavnik. Jeho zakladateľmi boli členka FSk Eva Červencová a vedúci FSk Juraj Jakubík. Súbor sa zaoberá spracúvaním autentického piesňového, hudobného, tanečného a zvykoslovného materiálu štiavnickej doliny. Súčasťou súboru je aj tradičná ľudová hudba. Detský folklórny súbor Javorníček (ďalej len DFS) má doteraz spracované tieto scénické pásma:

 • Drapulienky,
 • Janko, Janko ty si zbojník
 • Pastíria,
 • Husiarky pri Váhu,
 • Nastala nám dnes koleda,
 • Fašiangové obrázky,
 • Priadky,
 • Ostala Sirota.

DFS sa pravidelne zúčastňuje regionálnych prehliadok detského folklóru, ale i rôznych folklórnych podujatí, ako sú Jánošíkove dni v Terchovej, Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci, Staré nôty mladých strún Európy v Habovke a Terchovej, Letokruhy vo Veľkom Borovom, Javornícke ozveny. . . Vystúpenia v zahraničí: Mikulášsky jarmok vo Valašských Klobúkoch ,2003 ; Vianočné trhy v Krakove ,2003 ; Vianočný koncert – Slovenský Betlehem v Prahe, 2004; Dni Slovanskej kultúry vo Waršave 2007.

Najväčšie úspechy:

 • Celoštátna prehliadka ľudovej hudby v Považskej Bystrici,2002, Juraj Jakubík ml. získal ocenenie za inštrumentálnu hudbu v hre na koncovku,
 • účasť na celoštátnej prehliadke DFS v roku 2003 s pásmom Nastala nám dnes koleda,
 • najvyššie ocenenie laureáti Slovenska získali bratia Marek a Jakub Fupšovci na celoštátnej prehliadke ľudovej hudby v Považskej Bystrici v r. 2004,
 • zlaté pásmo obsiahla dievčenská spevácka skupina a sólistka Anna Jakubíková ml. v roku 2006 na celoštátnej prehliadke ľudovej hudby v Košiciach,
 • primáš Juraj Jakubík ml. s ĽH získal ocenenie Kosierka Samka Dudíka na Starých nôtach mladých strún Európy v Terchovej, 2007.

Zo starších členov DFS Javorníček vznikla FSk s rovnomenným názvom v roku 2007.