Zvonica

Pôvodná zvonica stála s veľkou pravdepodobnosťou v dedine v richtárskej usadlosti. V 2. polovici 19 storočia dolný koniec, kde stála drevená zvonica, vyhorel a preto pod hájom postavili kamennú zvonicu. Zvonica má štvorcový pôdorys a vchod z juhovýchodu. Nad vchodom do zvonice ako aj zo strany od obce sú umiestnené slnečné hodiny. Veža zvonice je drevená s ihlanovou strechou, ukončená kovovým krížom. Vo veži zvonice visí pôvodný zvon z roku 1747, ako aj jeho pôvodný drevený záves s kovaním. Zo strany od lesa je v stene nika, kde je za sklom umiestnená drevená plastika Panny Márie. Vo zvonici sa zvonilo do 8.decembra 1993, kedy boli požehnané tri nové zvony v kostole.