Kostol

Kostol sv. Svorada a Benedikta, postavený v modernom štýle, je dominantou obce Hvozdnica. Tento architektonický skvost je zhmotnenou túžbou viacerých generácií. Základný kameň kostola slávnostne požehnal pápež Ján Pavol II. 22.4.1990 počas svojej návštevy Bratislavy. Vo veži kostola sú umiestnené tri zvony. Zvony zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi, sv. Jozefovi a Panne Márii slávnostne požehnal 10.12.1993 biskup František Rábek. Zvony boli vyhotovené v Brodku u Přerova v Dytrichovskej zvonárskej dielni.  Dva hodinové stroje taktiež umiestnené vo veži kostola sú riadené rádiovým signálom z Frankfurt nad Mohanom. Nakoniec bol kostol slávnostne posvätený 16.7.1994 otcom kardinálom J.Ch.Korcom.

https://www.360cities.net/image/slovakia-hvozdnica-church-hdr