Symboly

Heraldická komisia ministerstva vnútra Slovenskej Republiky dňa 11.2.1998 schválila návrh erbu a vlajky obce a odporučila ju na prijatie obecným zastupiteľstvom. Erb a vlajka je znázornená na obrázkoch (zľava: vlajka,  pečate  a erb obce Hvozdnica).