Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu od júla 2024