SEVAK – Generálny pardon PREDĹŽENIE PLATNOSTI do 30.04.2024 !!!

GP – predlženie platnosti do 30.04.2024

GP -Obce, mestá – list predlženie platnosti do 30.04.2024