Obec Hvozdnica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, riaditeľky ZŠ s MŠ Hvozdnica