Generálny pardon – SEVAK potrvá do 31.03.2024 – doplnené informácie !!!

Generálny pardón-informácia pre vlastníkov nehnuteľnosti