Jarné upratovanie 2024

Obec Hvozdnica oznamuje občanom, že  18. 03.2024 (pondelok)  až  20. 03.2024 (streda) sa uskutoční v obci jarné upratovanie.

Veľkokapacitné kontajnery sú pristavené na troch obvyklých miestach:

1.- pri dolnej bytovke

2.- pod cintorínom

3.- pod Turniskami

20. 03.2024 (streda) budú kontajnery v priebehu dňa odvezené!

16. 05.2024 (štvrtok) bude prebiehať zber ELEKTROODPADU!

Žiadame občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov ukladali hlavne veľkorozmerný komunálny odpad /skrine, stoly, WC misy, okenné rámy bez sklenej výplne, kočiare a podobne…/. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať. Do kontajnerov je zakázané dávať biologicky rozložiteľný odpad ako lístie, trávu, konáre… Na ento účel je zriadená malá kompostáreň v priestoroch bývalej čističky. Taktiež sa do týchto veľkokapacitných kontajnerov zakazuje vhadzovať elektroodpad ako televízory, chladničky, pračky, autobatérie a podobne.

Za pochopenie ďakujeme!