Informácie o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2024

Vážený občania, informácie ohľadom vývozu komunálneho odpadu pre rok 2024 sú nasledovné:

Vývoz KO pokračuje v rovnakej perióde, to znamená, že vývoz bude každé dva týždne (štvrtok),  najbližšieho pol roka (do konca júna).

Žetóny si môžete prevziať na obecnom úrade v úradných hodinách, kde dostanete 6 kusov.

Ak máte doma voľné žetóny, môžete ich využiť!

Žetóny, ktoré nebudú vyčerpané zostávajú vo vašom vlastníctve.

Nepoužité žetóny sa preplácať nebudú!

Od júla bude v obci bez žetónový systém, no perióda vývozu KO sa zmení na  vývoz raz za 4 týždne.

Čo sa týka plienok a zdravotníckych pomôcok, tie dávajte zvlášť do vriec, pri vývoze nemusia mať pripnutý žetón.

Zber separovaného (triedeného) odpadu zostáva 2x za mesiac (streda)!