100. výročie požehnania kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie pod Hájom