Trojkráľové posedenie dôchodcov

Obec Hvozdnica v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom srdečne pozýva všetkých dôchodcov na tradičné „Trojkráľové posedenie“, ktoré sa uskutoční v sobotu 6.1.2024 o 15:00 hod. v KD vo Hvozdnici.

O občerstvenie a krátky kultúrny program je postarané.

Tešíme sa na vašu účasť!