VIANOČNÝ POZDRAV 2023

Vážení spoluobčania,

S príchodom Vianočných  sviatkov  Vám želám Božie požehnanie, pokoj a porozumenie.

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek mierou a snahou prispeli k chodu a aktivitám v našej obci.

Verím, že i v tomto roku sme sa posunuli k lepšiemu.

Nie všetko ide a rodí sa ľahko a preto si vážim každé porozumenie, trpezlivosť a uznanie.

Nech sa Vám v nadchádzajúcom roku splnia Vaše predsavzatia a sny a  želám Vám vo svojom mene, v mene

obecného zastupiteľstva a v mene kolektívu OÚ veľa šťastia, zdravia, pevnej vôle.

Požehnané Vianočné sviatky, šťastný a úspešný celý rok 2024!

Ing. Martin Šimún
starosta obce

 

PS: ak sa technicky podarí tradičné Hvozdnické zvesti budeme roznášať v prvej  polovici v januára 2024.