ADVENTNÝ STOLNO TENISOVÝ TURNAJ 02.12.2023

Obec Hvozdnica Vás srdečne pozýva na stolno tenisový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 2.12.20223.

Záujemcovia sa môžu registrovať počas úradných hodín
na  tel.: 041 500 74 81 a
na e-mailovej adrese – ou@hvozdnica.sk 

( prosíme uviesť meno a vek, do predmetu správy – „pingpongový turnaj“ ). Štartovné 5€.

O občerstvenie bude postarané.
Tešíme sa na Vašu účasť!