Zber elektroodpadu 18.10.2023

Obecný úrad Hvozdnica oznamuje že v stredu 18.10.2023 bude v obci prebiehať zber nepotrebných elektrozariadení.

Zberová spoločnosť bude odpad zbierať po obci, to znamená, že občania zariadenia vyložia pred bránu-nebudú ho voziť pred obecný úrad.

Upozorňujeme občanov, že zber bude od 8:00 hod. ráno a pracovníci sa dodatočne nebudú vracať k domom.

Za pochopenie ďakujeme.