Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Podrobné informácie: https://hvozdnica.sk/media_category/volby/