Zber papiera 24.5.2023

Dňa 24.05.2023, t. j. v stredu, sa v našej obci uskutoční zber papiera v čase od 15.00 hod. do 15.30 hod. pred OBECNÝM ÚRADOM, potom bude zber pokračovať od Prašníc smerom nadol popri hlavnej ceste.