Úplná uzávierka mosta č. 507-092 – Mikšová – Podvažie

Na základe oznámenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Považská Bystrica oznamujeme občanom, že v termíne od 15.05.2023 do 05.06.2023 bude úplná uzávierka mosta č. 507-092 – Mikšová – Podvažie z dôvodu stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK“.