SSD – PRERUŠENÁ DISTRIBÚCIA ELEKTRINY 4.4. a 5.4.2023

V našej obci bude prerušená distribúcia elektriny 4.4.2023 a 5.4.2023 od: 7:30-18:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Vyrozumenie_04.04.2023

Vyrozumenie_05.04.2023