REFERENDUM 2023 – OZNAM + VÝSLEDOK

Výsledok_REFERENDUM_Okrsok Hvozdnica

v prípade, že občania majú záujem hlasovať v referende, ktoré sa koná 21. 01. 2023 v čase od 07.00 do 22.00 hodiny a k uvedenému dňu majú nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVlD-19, m aj ú možnosť vo I i ť prostredníctvom špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Občan sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách Okresného úradu Bytča, v dňoch od pondelka 16. januára 2023 do piatka 20. januára 2023 do 12.00 hod. má možnosť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Možný záujem o uvedený spôsob hlasovania sa nahlasuje zapisovateľke ŠOVK- Mgr. A. Vaclavíkovej, t. č. 0961 415 425.

viac informácii nájdete tu: https://hvozdnica.sk/media_category/volby/