Zmena spôsobu zberu komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje, že žetóny potrebné pri zbere komunálneho odpadu si občania môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad počas stránkových hodín od pondelka 9.1.2023.

Upozorňujeme, že smetná nádoba, na ktorej nebude pripevnený žetón, po tomto termíne nebude vysypaná zberovou spoločnosťou Štiavnik.

Ďalšie informácie dostanete TU a pri preberaní žetónov:

Informačný list – zmena spôsobu zberu komunálneho odpadu

Zároveň si môžete prevziať na Obecnom úrade aj obecný kalendár na rok 2023.