Oznámenie o NEPRERUŠENÍ distribúcie elektriny v termíne od: 16.12.2022 07:30:00 do: 16.12.2022 16:30:00

Podrobnejšie informácia nájdete tu: Vyrozumenie o neprerušení dodávky el. energie