NÁVRH rozpočtu pre rok 2023,2024,2025

Návrh rozpočtu na roky 2023,2024, 2025

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozčlenený na položky – roky 2023,2024,2025