Tlačová správa – dopravná uzávera Kysuckej ulice v Žiline

Žilina, 11. novembra 2022 – Mesto Žilina informuje motoristov o uzávere Kysuckej ulice, ktorá bude uzatvorená pre motorovú dopravu v podjazde pod traťou ŽSR  v termíne od 21. novembra 2022 po dobu 12 mesiacov. Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený až do času otvorenia nového podchodu pre chodcov z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu.

Všetky aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke: https://uzolzilina.sk

Informáciu k organizácii dopravy nájdete aj na stránke: https://www.dpmz.sk/n971/

Komplexnú informáciu k organizácii dopravy Slovenskej autobusovej dopravy Žilina nájdete na webe: https://www.sadza.sk