Výsledky spojených volieb do organov samosprávy obcí a VUC r.2022

MVK – zápisnica

Uverejnenie výsledkov

Zápisnica OVK – ŽSK

Výsledky volieb – ŽSK