Posedenie pri altánku na Lejší -16.10.2022

Farský úrad Štiavnik a Obecný úrad Hvozdnica
Vás pozývajú na posedenie pri altáku na Lejší
16.10.2022 od 13:00hod

Posedenie pri altánku na Lejší

Program:
• Detská sv. omša 8:30 kostol sv. Svorada a Benedikta
• Opekanie (špekáčiky a nápoje zabezpečené)
• Maľovanie na tvár
• Vozenie na koníkoch
• Púšťanie šarkanov (kto si prinesie)