PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. 08. 2022.

V tento deň, ak budete potrebovať odovzdať kandidátnu listinu po úradných  hodinách, kontaktujte prosím zapisovateľku A. Jakubíkovú na telefónnom čísle a dohodnite si čas prevzatia na Obecnom úrade Hvozdnica.

Kontakt:   +421 915 263 413

Odporúčame si termín vopred dohodnúť so zapisovateľkou miestnej volebnej komisie.

Ďakujeme.