Výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent verejnej správy

https://hvozdnica.sk/wp-content/uploads/2022/05/Vyberove-konanie-na-poziciu-samostatny-odborny-referent-verejnej-spravy.pdf