POMOC PRE UKRAJINU

Vážení občania, dovoľte aby sme zareagovali na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Máme vedomosť o tom, že  jednotlivci aj organizácie majú snahu sa zapojiť do zbierok pre  utečencov.

V prvom rade chceme poďakovať všetkým, ktorí  majú snahu zapojiť sa do zbierok. Svoje kroky ohľadne materiálnej pomoci  koordinujeme so Združením miest a obcí Slovenska, ako i s Okresným úradom Bytča, odborom krízového riadenia.

Okresný úrad odbor krízového riadenia nás bude včas informovať, podľa aktuálnej situácie,  o požiadavkách na konkrétny druh materiálnej pomoci a my následne budeme informovať verejnosť.

Budeme Vás informovať nielen o súpise zbieraného materiálu, ale aj o kontaktných miestach, kde sa bude materiálna pomoc sústreďovať.

Štát spustil web www.ua.gov.sk. Je určený špeciálne pre Ukrajincov, ktorí prichádzajú na Slovensko, obsahuje odpovede na najdôležitejšie otázky a je dostupný v ukrajinskom jazyku.

Pokiaľ máte záujem poskytnúť ubytovanie pre utečencov, ponuku môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na MV SR pre to určené: 02/48593312, e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.

Vzhľadom k tomu, že Mesto Bytča je po dohode so starostami obcí okresu Bytča aj okresným centrom, ktoré plní úlohu koordinácie  a funkciu logistickú, je možné nahlásiť  možnosti ubytovania aj na mail: msu@bytca.sk.

Ďakujeme za prejavenú solidaritu a spolupatričnosť.