RVPS – zrušenie opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potr. správa č. k. 21852021 – zrušenie opatrenia

Regionálna veterinárna a potr. správa č. k. 21862021 – zrušenie opatrenia