Tašky s kalendárom a malou pozornosťou pre dôchodcov

Vážení občania, obecný úrad vám oznamuje, že z dôvodu momentálnej situácie a po konzultácii s RÚVZ, nie je možné usporiadať „tradičné trojkráľové posedenie pre dôchodcov“.

Preto si starobní dôchodcovia, prípadne ich rodinní príslušníci, môžu tašky s kalendárom a malou pozornosťou vyzdvihnúť pri okienku na obecnom úrade počas úradných hodín od pondelka 10. 01. 2022 do konca januára.

Tašky budú vydávané 1 ks do domácnosti (podľa evidencie), v ktorej žijú starobní dôchodcovia.

Taktiež, kto má záujem o obecný kalendár, môže si ho vyzdvihnúť pri okienku od 10. 01. 2022. Kalendáre sa budú vydávať do minutia zásob.

Za porozumenie ďakujeme!