RVPS – nariaďuje veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat

Opatrenia RVPS