Predvianočné upratovanie 2021

Obec Hvozdnica oznamuje občanom, že vo štvrtok  16. 12. 2021 sa uskutoční v obci predvianočné upratovanie. Veľkokapacitné kontajnery sú pristavené na troch obvyklých miestach:

1.- pri dolnej bytovke

2.- pod cintorínom

3.- pod Turniskami

Žiadame občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov ukladali hlavne veľkorozmerný komunálny odpad /skrine, stoly, WC misy, okenné rámy bez sklenej výplne, kočiare a podobne…/. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať. Do kontajnerov je zakázané dávať biologicky rozložiteľný odpad ako lístie, trávu, konáre… Na to je celoročne k dispozícii malá kompostáreň v areáli bývalej čističky. Taktiež sa do týchto veľkokapacitných kontajnerov zakazuje vhadzovať elektroodpad ako televízory, chladničky, pračky, autobatérie a podobne.

Za pochopenie ďakujeme!