Dosčítavanie obyvateľov – Informácie

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21.apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania začína asistované sčítanie v obciach všetkých okresov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v I., II. a III.

Stupni COVID automatu  od 03. 05. 2021, bude trvať do 13. 06. 2021, t. j. 6 týždňov.

Obec Hvozdnica zverejňuje číslo telefónu, na ktorom môžu obyvatelia požiadať na obci o službu mobilného asistenta: 041/5007481.

Obyvatelia môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania aj cez služby Call Centra, telefónne číslo na Call Centrum je 02/20 92 49 19.