Ako budú premávajú autobusy SAD Žilina od 19. apríla

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení a nástupom detí do škôl pôjde prímestská autobusová doprava od 19. 04. 2021 v riadnom režime školského vyučovania,

obmedzenia sa týkajú len spojov uvedených prílohe:

 

Podrobnejšie informácie nájdete stránke SAD Žilina:

https://www.sadza.sk/aktualita/808-ako-premavaju-autobusy-sad-zilina-od-19–aprila/