Covid automat pre návrat do škôl od 19.04.2021

Covid automat pre školy a školské zariadenia

Rozhodnutie_MŠ SR