Výsledky skríningového testovania z 13.2.2021 – OM KD Hvozdnica

Dňa 13.02.2021 sa otestovalo celkom 442 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 3. Pozitívne testovaným občanom želáme, aby mali ľahký priebeh ochorenia a želáme im skoré uzdravenie.
Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie všetkých usmernení a nariadení v záujme Vášho zdravia, ale aj zdravia všetkých obyvateľov.