Príhovor starostu obce k výsledkom skríningového testovania

Vážení občania,
na úvod sa chcem poďakovať zdravotníkom, dobrovoľníkom
a všetkým Vám, ktorí ste prišli a zúčastnili sa testovania a prejavili
trpezlivosť a spolupatričnosť.
V dňoch 23.1.2021 – 24.1.2021, dňa 30.1.2021 a dňa 6.2.2021 sa
uskutočnili v našej obci 3 kolá skríningové testovania obyvateľov na
COVID – 19.
V prvom kole skríningového testovania bolo spolu otestovaných 500
ľudí, z toho 2 boli s pozitívnym výsledkom testu.
V druhom kole skríningového testovania bolo spolu otestovaných 514
ľudí, z toho 1 pozitívny.
V treťom kole skríningového testovania bolo spolu otestovaných 484
ľudí, z toho 0 pozitívnych.
Držíme palce, aby pozitívne testovaní – aj z iných odberných miest
mali ľahký priebeh ochorenia, zároveň ich žiadame, aby dodržiavali
všetky usmernenia a nariadenia v záujme ich zdravia, ale aj zdravia
všetkých obyvateľov obce.
O prípadnom ďalšom skríningu Vás budeme informovať.
Súčasne chceme informovať starších občanov, ktorí by mali záujem
o očkovanie a nemajú možnosť sa prihlásiť elektronicky, vieme im po
dohode pomôcť s registráciou.

Ing. Martin Šimún