Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – SODB2021

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si vás informovať, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov  realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania, tzn.  od  15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

Vláda SR 20. 1. 2021 rozhodla o zmene zákona o sčítaní z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie, podľa ktorej sa asistované sčítanie bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021, aby si povinnosť sčítať sa mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby (napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.).

Viac informácií nájdete tu:

scitanie_SODB2021

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie#